Соња Телебаковић Онић
Катедра за алгебру и математичку логику
Математички факултет у Београду
sonjat@math.rs
 
 
 
Алгебра 2
Писмени део испита, јун 2, 2022
Резултати писменог дела испита
ЛААГ
петак, 19. новембар 2010.
Окачени су материјали из области база и димензија.
Aлгебра 1
среда, 17. новембар 2010.
Окачени су материјали из области ред елемента.
Aлгебра 1А
субота, 6. јун 2009.
Окачене су теме за испит.
 
 
 
ЛАА, ЛАБ, А1А, А1Б
рокови
Линеарна алгебра А
Линеарна алгебра В
Алгебра 1А
Алгебра 1Б
ЛААГ
теоријска питања и рокови
Рокови, школска 2008/2009.
Рокови, школска 2007/2008.
Рокови, школска 2006/2007.
Теоријска питања за испит
Теоријска питања за први колоквијум
Теоријска питања за други колоквијум
 
Консултације
По договору путем мејла...
 
 
 
дизајн: славко