Metodika nastave računarstva I


Profesor: dr. Miroslav Marić

Asistent: Sana Stojanović

Vežbe: petkom od 14h do 18h sala 718, Matematički fakultet

 

Rezultati ispita (septembar 2013): Rezultati

 

Obavestenje: Usmeni deo ispita ce se polagati u istom terminu kao pismeni

 

Teme obrađene na vežbama: