Računarska grafika 2Profesor: dr. Milan Tuba
Asistent: Sana Stojanović Đurđević

Opis odbrane radova:

 • Seminarski se brani prvo pismeno u trajanju od 30 min.
  Dobićete nekoliko pitanja vezanih za algoritme koji su rađeni na kursu (koje ste implementirali u okviru seminarskog).
 • Uslov za odbranu seminarskog je da se na prvom delu osvoji barem 50%.
 • Termin za odbranu radova će biti u terminima određenim rasporedom ispita --- 28.01.2015. u 14h u Jagićevoj.

Studenti koji su odbranili seminarske radove:

 • Magdalena Mićić, 100%
 • Igor Grkavac, 100%
 • Stefana Cerovina, 100%
 • Nikola Prica, 100%
 • Stefan Panić, 100%
 • Miloš Manić, 100%
 • Jovan Radosavljević, 100%
 • Lazar Mrkela, 100%
 • Predrag Vujić, 100%
 • Stefan Kostić, 100%
 • Aleksandar Veljković, 100%
 • Branko Popović, 50%
 • Sava Gavran, 50%
 • Aleksandar Nedeljković, 95%
 • Milan Đorđević, 100%

Teme obrađene na vežbama:

 • Visual Studio, C#
  Primeri korišćenja programa, detaljan tutorijal: Visual Studio
 • Bitmap
 • Svi algoritmi se mogu naći u skripti profesora Predraga Janičića: Računarska grafika
 • Pravljenje klase Display, algoritam za crtanje linije
 • Menjanje boje linije objekta, biranje boje unutrašnjosti objekta
 • Crtanje pravougaonika, popunjenog pravougaonika, poligona.
 • Sve opcije dodati na toolStrip i omogućiti korisniku da vidi koje boje je odabrao.
 • Crtanje kruga i popunjenog kruga (koristiti razlike drugog reda).
 • Crtanje elipse i popunjene elipse (koristiti razlike drugog reda).
 • Crtanje izbrisivih objekata. Popunjene objekte popunjavati samo na kraju iscrtavanja objekta.
 • Popunjavanje poligona, scan algoritam.
 • Podesiti da su objekti vidljivi i nakon minimizacije programa.