... D.Hilbert1
D.Hilbert: Osnove geometrije, Klasični naučni spisi MI SAN, knj. 14, preveo sa VIII nemačkog izdanja Ž. Garašanin, Beograd 1957.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Elemenata2
Euklidovi Elementi, Klasični naučni spisi MI SANU, knj. 4, preveo i komentar dodao A. Bilimović, Beograd, 1953.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... teškoću3
Može se primetiti da upotreba pojmova potencije tačke u odnosu na krug i radikalne ose dvaju krugova, služi za dublje razmišljanje o važnim geometrijskim pojmovima u teoriji krugova.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... slučajevi4
Od interesa je postaviti geometrijske uslove za mogućnost odgovarajućih rešenja.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... njih)5
Konstrukcija tih krugova opisana je u zadatku 4.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... 16
to je krug koji prolazi kroz tačke A, C, E
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... zadatak7
Pri rešavanju iskoristili smo zadatak 3. o konstrukciji kruga koji prolazi kroz dve date tačke i dodiruje dati krug.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... rešenje8
$Vi\acute{e}te$, Apollonius Gallus, 1600
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.